Tips och inspiration för mer engagerande matematikundervisning  
Sök

Pedagogik

Likvärdig undervisning

Digitala läromedel i matematik bidrar till likvärdig undervisning

4 min lästid På skolverkets sida kan man läsa att enligt skollagen så ska skolan vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. I denna artikel ger vi förslag på hur digitala läromedel i matematik kan bidra till en likvärdig

Digitala läromedel i matematik bidrar till likvärdig undervisning Läs mer »

Kikora matematik ger flexibilitet!

Kikora matematik ger flexibilitet!

2 min lästid Läromedlet utgår från ett utforskande och interaktivt arbetsmaterial. Vi på Kikora tror att ett undersökande och utforskande förhållningssätt i matematik, ökar elevernas förståelse för ämnet och gör dem till bättre problemlösare. Via uppgifterna ges eleverna goda möjligheter för att träna sina generella matematiska färdigheter, läsa och tolka uppgifter och använda digitala hjälpmedel. GeoGebra, CAS, kalkylark

Kikora matematik ger flexibilitet! Läs mer »

Utforskande förhållningssätt till matematik - fördelar och tips

Utforskande förhållningssätt till matematik – fördelar och tips

6 min lästid Denna artikel tar utgångspunkt i ett forskningsfält som är under snabb utveckling. Utifrån forskning kommer vi rikta strålkastarljuset mot det vi ser som relevant och centralt inom matematikundervisningen i Norden idag. Vad menar vi med ett utforskande förhållningssätt? I diskussionen om traditionella och undersökande undervisningsmetoder tas ofta Richard Skemps bok från 1976 om Relationell och

Utforskande förhållningssätt till matematik – fördelar och tips Läs mer »

Problemlösning

Problemlösning

2 min lästid Utforskning och problemlösning är viktiga element i matematiken. Problemlösning i matematik handlar om att elever utvecklar strategier och metoder för att lösa problem som de inte kan sedan tidigare. Därför har vi valt att tillägna ett helt kapitel åt 6 problemlösningsmetoder i vårt läromedel i Kikora matematik. Hanan Abdelrahman och Tom Rune Kongelf är ansvariga redaktörer.

Problemlösning Läs mer »

Huvudräkning med bråk

Huvudräkning med bråk

4 min lästid  ”Att vända den sista bråkdelen upp och ner” eller ”att räkna diagonalt” ger liten förståelse. I den här artikeln kommer Kikora att beskriva en alternativ lösningsstrategi som kan ge eleverna en djupare förståelse för bråkräkning. Ett exempel från klassrummet ”Finns det problem med det här sättet att dividera bråk?” Elevexempel hämtat från ett forum för

Huvudräkning med bråk Läs mer »

Utforskande matematik

Utforskande matematik med Kikora

3 min lästid Kikora är ett digitalt läromedel i matematik. Läromedlet är uppbyggt av utforskande och interaktiva läropaket. Vi anser att ett utforskande synsätt på matematiken ökar elevens förståelse och gör eleven till bättre problemlösare. Genom uppgifterna får eleven god träning i att räkna, läsa och tolka samt att  använda digitala läromedel. GeoGebra, CAS, kalkylark och programmering är

Utforskande matematik med Kikora Läs mer »

Lärare framför svarta tavlan

Tryggare i matematiken med Kikora

4 min lästid Sven Olden Dammann, mentorslärare i årskurs 5, är noggrann med att eleverna ska förstå matematik och hur saker och ting hänger samman i stället för att plugga algoritmer. Fördjupande övningar som både starka och svaga elever kan jobba tillsammans med, och gärna prata om, bidrar till att eleverna blir tryggare i matematiken. I verktygslådan har

Tryggare i matematiken med Kikora Läs mer »

Problemlösning

Problemlösning och processorienterad inlärning

3 min lästid För Dag-Runa Kvittem, matematiklärare på Markaplassen skola, är problemlösning och processorienterad undervisning helt avgörande för att lyckas med matematiklärande. För han är det väldigt viktigt att eleverna ska utveckla sin nyfikenhet, hitta mönster och sammanhang i en spännande matematik. För att åstadkomma detta använder han olika hjälpmedel som origami, tävlingar och Minecraft! Alldeles för många

Problemlösning och processorienterad inlärning Läs mer »

Programmering

Programmering – inte bara en metod

4 min lästid Programmering bidrar till att eleverna förbättrar sina färdigheter och förståelse i matematik. Eleverna utvecklar sitt algoritmiska tänkande genom att närma sig problem på ett systematiskt sätt. De kommer att lära sig att analysera problemet, dela upp det i delproblem och fundera över vilka steg som behövs för att lösa det. Från standardalgoritmer till algoritmiskt tänkande

Programmering – inte bara en metod Läs mer »