Tips och inspiration för mer engagerande matematikundervisning  
Sök

Digital

Lucas Lennartsson

Digitaliserad matematik ger bättre koll på undervisningen.

3 min lästid Lucas Lennartsson har undervisat på grundskolan i över 15 år. Nu arbetar han i en årskurs 6 på Byavångsskolan i Tomelilla kommun. Han berättar att med övergången till digital undervisning i matematik så har han fått bättre insikt i elevernas inlärning. Dessutom har han tillgång till många uppgifter som är anpassade efter olika nivåer och […]

Digitaliserad matematik ger bättre koll på undervisningen. Läs mer »

Likvärdig undervisning

Digitala läromedel i matematik bidrar till likvärdig undervisning

4 min lästid På skolverkets sida kan man läsa att enligt skollagen så ska skolan vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. I denna artikel ger vi förslag på hur digitala läromedel i matematik kan bidra till en likvärdig

Digitala läromedel i matematik bidrar till likvärdig undervisning Läs mer »