Tips och inspiration för mer engagerande matematikundervisning  
Sök

februari 2022

Elevens rapport

2 min lästid Elevens rapport är tillbaka i ny outfit och med förbättrad funktionalitet! Feedback från elever och lärare har visat att eleverna behövde en överblick över sitt arbete. I Kikora har det alltid varit så att eleverna har fått en pokal för att ha klarat uppgiften – nu har vi tagit detta ett steg längre. Bemästringsmärkessystem I […]

Elevens rapport Läs mer »

Matematikklærer

Vad kännetecknar god matematikundervisning?

4 min lästid Länge har man utgått från att man når eleverna genom att skapa bra nivådifferentierade uppgifter, men i verkligheten visar det sig inte fungera. Även om nivå och hastighetsanpassning är viktigt är det inte tillräckligt för att motivera barnen. För Anders Baumberg, redaktör på Kikora, är lösningen intressedifferentiering. Från nivådifferentiering till interessedifferensiering Elevernas motivation framstår som

Vad kännetecknar god matematikundervisning? Läs mer »