Tips och inspiration för mer engagerande matematikundervisning  

Kikora

Utforskande programmeringsövningar

Utforskande programmeringsövningar, del 2

3 min lästid Detta är den andra delen av en serie där vi tittar på programmering och utforskande uppgifter. Här kan du läsa första delen. Enkel programmering – många möjligheter Vi har tidigare sett på hur programmering kan användas till att låta eleverna utforska en begränsad värld via ett enkelt, gärna litet, vokabulär. Ju mindre vokabulär, desto snabbare …

Utforskande programmeringsövningar, del 2 Läs mer »

Kikora matematik ger flexibilitet!

Kikora matematik ger flexibilitet!

2 min lästid Läromedlet utgår från ett utforskande och interaktivt arbetsmaterial. Vi på Kikora tror att ett undersökande och utforskande förhållningssätt i matematik, ökar elevernas förståelse för ämnet och gör dem till bättre problemlösare. Via uppgifterna ges eleverna goda möjligheter för att träna sina generella matematiska färdigheter, läsa och tolka uppgifter och använda digitala hjälpmedel. GeoGebra, CAS, kalkylark …

Kikora matematik ger flexibilitet! Läs mer »

Månadens utmaning

Månadens utmaning – september

2 min lästid Mattenötter för att värma upp mattehjärnan. Resursen har utvecklats av NRICH. Problem åk 4-9. Mönstret som växer Figurerna nedan är de 3 första figurerna i ett mönster där varje figur har ett kvadratiskt hål i mitten. Hur många blå kvadrater behövs för att göra den 10:e figuren i mönstret? Tilläggsfrågor: Hur ser du att mönstret …

Månadens utmaning – september Läs mer »

Lärare Jörgen Zakrisson

Så jobbar Jörgen med matematiken

3 min lästid Jörgen Zakrisson har arbetat som lärare i 35 år och arbetar idag som matematiklärare på Viktor Rydbergs Skola. Han började undervisa i matematik då han ville vara med och utveckla undervisningen av just matematik. Matematiklyftet som genomfördes för några år sedan tycker han har satt undervisningen av ämnet i fokus och att utvecklingen därefter har …

Så jobbar Jörgen med matematiken Läs mer »

Månadens utmaning

Månadens utmaning – augusti

2 min lästid Mätarställningen (alla) Mätarställningen i min bil visar 187569 km, dvs alla siffror är olika. Hur många kilometer måste jag köra innan alla siffror är olika igen? a. 1 b. 21 c. 431 d. 12431 e. 13776 Summan av tre på varandra följande tal (alla) Tänk på detta påstående och försök att bevisa eller motbevisa det: …

Månadens utmaning – augusti Läs mer »

Möjligheter till lärande med bra digitala lösningar

Möjligheter att lära med bra digitala lösningar

3 min lästid De senaste åren har svenska skolor genomgått en omfattande digitaliseringsprocess. För många har fler skärmar i klassrummet och ett större fokus på teknik bidragit till ökad tillgänglighet av läromedel. Samtidigt har det blivit lättare att planera och resurserna för böcker har minskat. Den digitala övergången har också öppnat dörrarna för att ställa frågor om hur …

Möjligheter att lära med bra digitala lösningar Läs mer »

Månadens utmaning

Månadens utmaning – april

3 min lästid Mattenötter för att värma upp mattehjärnan. Lätt 1. Tabellen nedan klipps i sex biter. Fem av bitarna ser du till höger.                                 Vilken form har den sjätte biten? Facit: 2. Johan ska skriva en siffra i varje ruta. Han måste …

Månadens utmaning – april Läs mer »

MatteMaraton bild

Motivation med MatteMaraton

5 min lästid ”När du har slutfört uppgifter i MatteMaraton blir du gladare och vill göra mer. När läraren säger att vi måste sluta tänker vi: nej, varför?” säger Håkan, elev i åk 6. Vi får mycket feedback om ökad motivation från elever och lärare efter MatteMaraton varje år. Varför är engagemanget så starkt och hur påverkar det …

Motivation med MatteMaraton Läs mer »

Månadens utmaning

Månadens utmaning – mars

2 min lästid Mattenötter för att värma upp mattehjärnan. Brandmann Sam Brandmannen Sam och hans kollegor rycker ut på en brand. Vid ankomsten får de veta att tre personer är instängda inne i det brinnande huset, en idrottsman, en pensionär och ett 14-årigt barn som har brutit benet och därför går med kryckor. Baserat på typ av hus …

Månadens utmaning – mars Läs mer »

Utforskande förhållningssätt till matematik - fördelar och tips

Utforskande förhållningssätt till matematik – fördelar och tips

6 min lästid Denna artikel tar utgångspunkt i ett forskningsfält som är under snabb utveckling. Utifrån forskning kommer vi rikta strålkastarljuset mot det vi ser som relevant och centralt inom matematikundervisningen i Norden idag. Vad menar vi med ett utforskande förhållningssätt? I diskussionen om traditionella och undersökande undervisningsmetoder tas ofta Richard Skemps bok från 1976 om Relationell och …

Utforskande förhållningssätt till matematik – fördelar och tips Läs mer »